Gemeenschapsploeg

Gemeenschapsploeg

De gemeenschapsploeg is gezonden om de pastorale lokale werkingen aan te begeleiden en te coördineren. Na overleg neemt ze ook beslissingen op het domein van liturgie, catechese, diaconie, gemeenschapsopbouw en evangelisatie.

Via haar vertegenwoordiger in de zoneraad van de Leuvense pastorale zone is de gemeenschapsploeg de antenne van het lokale gemeenschapsleven en geeft zij advies aan de zoneploeg van de pastorale zone en stelt zij nieuwe initiatieven voor.

De gemeenschapsploeg komt elke maand samen in het Sint-Kwintenshuis en heeft tijdens de zomer een ontmoetings-, bezinnings- en planningsdag.

 Voor uw vragen en suggesties richt u zich tot een van de medecoördinators van de ploeg, Mark Vaughan-Shaw: markvs79@googlemail.com of Annemie Vanermen: annemiema@hotmail.com.