Advent in Sint Kwinten

Samen met Maria gaan we op weg in deze toch speciale advents- en Kersttijd.
Advent, een tijd van verlangen, van uitzien, van verwachten…
Advent, is afgeleid van het Latijnse woord ”adventus” wat “komst” betekent.
Met de advent leven we toe naar Jezus komst in deze wereld als een klein kind in een kribbe
Het feest van Kerstmis: we vieren en gedenken Gods Menswording in deze wereld.

DE ADVENTSWEG

Een weg – geen krans

Samen als christenen zijn we op weg, met vallen en opstaan, ook in deze adventstijd. Het is een weg van voortdurende bekering, meer toeleg op het gebed en oprechte solidariteit met hen aan de rand van de samenleving.

 

Een boomstronk

Een oud kerstlied zingt ‘Er is een roos ontsprongen uit een wortelstam; die, naar profeten zongen, voortkwam uit Jesse’s stam’. Het lied gaat terug op de profetie van Jesaja waarin een nieuwe toekomst voor het huis van koning David wordt voorspeld:
‘Een twijg zal ontspruiten aan de stronk van Isaï’ (Jesaja, 11,1). Isaï, ook Jesse genoemd, is de vader van David en komt voor in de geslachtslijsten van Jezus aan het begin van de evangelies van Matteüs 1:1-17 en Lucas 3:23-38.

De vier kaarsen

Zij staan voor de vier zondagen van de advent die Kerstmis vooraf gaan. Ze symboliseren dat we steeds iets dichter naderen op de weg naar Kerstmis toe, het feest van het Licht, het geboortefeest van Gods Zoon in deze wereld.

Het beeld van de zwangere Maria

Maria droomde vermoedelijk van een gewoon leven. Dan brengt de engel haar een ongewone boodschap en ze schrikt! Durft ze ingaan op de vraag om moeder te worden van Gods Zoon? Wat brengt deze toekomst? Huiverend zegt ze: Ja! Dit ja-woord brengt nog steeds mensen over heel de wereld samen, mensen die ja zeggen tegen Gods Woord.

De sprong in het onzekere en onbekende geeft Maria kracht die ze uitzingt in het Magnificat. Uit de kleinheid van haar leven treedt ze naar voren en gaat in de Liefde van God staan. Dankbaar en vreugdevol beantwoordt ze zijn vraag om de Redder van de wereld te dragen.

Gebed

Maria, vol vreugde getuigde je van Gods uitverkiezing en zegen.
Wij bidden dat ook wij die vreugde van het leven mogen ervaren als een Godsgeschenk en dat wij dit geschenk mogen delen met hen die geen vreugde kennen.

Open ons hart voor vluchtelingen, voor slachtoffers van Covid 19, voor mensen door angst verlamd. We bidden voor hen en voor ons, dat God ons de weg toont naar een beter leven van vreugde en vrede voor allen op deze wereld, zodat het voor iedereen écht Kerstmis mag worden.

Nic Slaus