Celebrating together again!

Nederlandstalige versie hieronder
 
The community team of Sint Kwinten would like to thank everyone who, during the past year, in the face of the pandemic and the many restrictions, has helped, often silently, to keep our community going. We can now, with God’s grace, start anew, but also build further, with the help of the Holy Spirit, so that our community can continue to be a welcoming, vibrant and missionary community and that we open wide the doors to Christ. We invite all the present volunteers, and those who would like to volunteer, to work together again to serve the Lord, one of heart and one of spirit, according to our best ability and with the gifts He has given us.
 
 
 
 
We make an urgent appeal that, from today onwards, you do not neglect the collection baskets but once again offer your financial gift for the building up of the local church and the archdiocese.
 
 
 
 
We also convey to you the warmest greetings of Fr Bosco, who is still in India, where he accompanied his brother Fr Jeeva during his illness and his passing away. Fr Bosco has let us know that it is very difficult for him, his parents and family to cope with this hardship, and he asks explicitly that we pray for them.
 
 
 
 
De gemeenschapsploeg van Sint Kwinten wil graag iedereen bedanken die het afgelopen jaar, ondanks de pandemie en de vele beperkingen, heeft geholpen om, vaak in stilte, onze gemeenschap draaiende te houden. We kunnen nu, met Gods genade, opnieuw beginnen, maar ook verder bouwen, met de hulp van de Heilige Geest, zodat onze gemeenschap een gastvrije, levendige en missionaire gemeenschap kan blijven en we de deuren voor Christus wijd open zetten. We nodigen alle huidige vrijwilligers, en zij die zich vrijwillig in de toekomst willen inzetten, uit om weer samen te werken om de Heer te dienen, één van hart en één van geest, naar ons beste vermogen en met de gaven die Hij ons heeft gegeven.
 
 
 
 
We doen een dringend beroep om vanaf vandaag de collectemandjes niet te vergeten, maar opnieuw uw financiële gift aan te bieden voor de opbouw van de plaatselijke Kerk en het aartsbisdom.
 
 
 
 
We brengen u ook de hartelijke groeten over van fr Bosco, die nog steeds in India is, waar hij zijn broer fr Jeeva bijstond tijdens zijn ziekte en overlijden. Fr Bosco vertelde ons dat het voor hem, zijn ouders en familie erg moeilijk is om deze beproeving te verwerken en vraagt uitdrukkelijk dat wij voor hen willen bidden.