Dankbaar kerk zijn in tijden van lockdown

Wie had kunnen vermoeden vorig jaar deze tijd dat we enkele weken later in een wereldsituatie zouden terechtkomen ongezien en totaal onverwacht. Door de Covid-19 pandemie die zich wereldwijd verspreidde werden ongeziene maatregelen noodgedwongen genomen door de regeringen van vele landen. Eén ervan was de lockdown die verschillend was van land tot land maar toch een (lood)zware impact had op het persoonlijke en gemeenschappelijke leven.

Voor christenen kwamen er ook de maatregelen bij die het moeilijk tot zeer moeilijk maakte om als gemeenschap samen te komen voor liturgie en ontmoetingen. De lockdown nam dan ook verschillende vormen aan: van een totaal verbod, over een versoepeling tot de livestream van de zondagsvieringen van 4 tot nu 15 aanwezigen.

Bemoedigd door de vele kleine en grotere mogelijkheden kunnen we ons laten leiden door deze woorden uit de Bijbel: “De Heer zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen” (Deuteronomium 31,8).

Dankbaar ook voor allen die zich hebben ingezet tijdens deze periode, die spijtig genoeg nog niet ten einde is, als steward, als livestreamer, als ondersteuning tijdens de liturgie, het wassen van kerklinnen en alben en zo veel meer en met de Bijbel zeggen we: “Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt” (2 Tessalonicenzen 1,3).

Dankbaar om zovele getuigen van kleine goedheid.

Dankbaar dat we toch nog mochten samenkomen, ook al was het soms met weinigen.

Dankbaar omdat we, zoals op vele plaatsen, de kerk mochten openen zodat ieder die het wilde even of langer kon langskomen om te bidden, even stil te worden of een kaars aan te steken en voedingsmiddelen konden brengen tijdens de advent voor de solidariteitstafel. Met de Bijbel verkondigen wij: “U geeft me geluk en liefde altijd en overal. Ik zal bij U zijn in uw tempel, mijn hele leven lang” (Psalm 23,6).

Dankbaar dat we toch het Vormsel van Denise en het Sint-Kwintensfeest samen mochten vieren en ook het doopsel van Elise Geleyn en Anastasia Arblaster. Ook de gemeenschapsploeg bleef regelmatig met elkaar in contact via google meet.

Dankbaar om God die ons nooit verlaat en met de Bijbel getuigen we: “Daarom zeg ik nog een keer: je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat” (Jozua 1,9).