De gemeenschap Jeruzalem – een gemeenschap van leerlingen op missie

Het verhaal van de gemeenschap Jeruzalem begon 43 jaar geleden, toen Kardinaal Suenens geïnspireerd werd door de charismatische verbondsgemeenschappen die hij in de Verenigde Staten had leren kennen. Hij nodigde een aantal van hun leiders uit naar België met de vraag om ook hier zo’n gemeenschap te helpen opstarten. In totaal kwamen er in de beginjaren een 30-tal Amerikanen naar België, zowel alleenstaanden als gezinnen. Ze kwamen samen in gebed op wekelijkse basis en beetje bij beetje groeide dit uit tot de verbondsgemeenschap Jerusalem. In een verbonds-gemeenschap worden we uitgenodigd om met God en elkaar een verbond te maken; dit houdt een roeping in om ons leven ten dienste te stellen van God en elkaar, en als Jezus’ leerlingen van zijn liefde te getuigen en zijn koninkrijk te verkondigen in ons leven van alledag.


Op zijn hoogtepunt begin de jaren ‘90 telde de gemeenschap meer dan 500 leden. Vandaag de dag zijn we met een honderdtal (kinderen inbegrepen). De grote meerderheid is rooms-katholiek maar er zijn ook enkele protestantse en Orthodoxe leden. We zijn een intergenerationele (van 0 tot 95j) en interculturele gemeenschap met zowel Vlamingen, Franstaligen als Engelstaligen uit diverse landen (Congo, Verenigd Koninkrijk, India…). We beschouwen dit als een grote zegening. Hoewel we soms heel verschillend zijn, zijn we toch een beetje familie van elkaar geworden. We ervaren deze diversiteit heel sterk als een roeping van God. We zijn hier niet bewust naar op zoek gegaan. Het is het werk van God. Het is ons als het ware overkomen. We zien het ook als onze missie om een getuigenis te zijn doorheen onze eenheid overeen onze onderlinge verschillen.


Onze gemeenschap komt twee keer per maand samen. Momenteel vinden onze bijeenkomsten samen in Leuven maar we hebben eigenlijk nooit een vaste stek gehad en onze leden komen van over heel België. De eerste bijeenkomst van de maand is specifiek gericht op de gemeenschapsleden. Na een tijd van charismatische lofprijzing, luisteren we naar een onderrichting over een bepaald thema. Daarna maken we tijd om naar elkaar te luisteren: wat doet de Heer in onze levens en waarvoor kunnen we samen bidden? Voor de kinderen is er een apart programma voorzien waarin zij samen kunnen spelen en op weg gaan met hun geloof. Op de tweede bijeenkomst van de maand vieren we samen de Eucharistie, gevolgd door een gezamenlijke lunch en korte tijd van gebed. Op die bijeenkomst verwelkomen we graag mensen die de gemeenschap beter willen leren kennen.


Naast de vaste maandelijkse bijeenkomsten met de hele gemeenschap is iedereen ook deel van een zogenaamde ‘deelgroep’. In zo’n groep komen een 5-tal mannen of vrouwen (apart) op regelmatige basis samen om te ‘delen’ over hun leven. Het is een plaats waar vrijuit kan gepraat worden over de zegeningen en uitdagingen die je ervaart, waar er voor elkaar gebeden wordt, waar je wordt opgebouwd en uitgedaagd waar nodig.


Deze Corona-tijden zijn uiteraard voor ons ook niet gemakkelijk! Zondag 20 juni was de eerste keer sinds oktober dat we nog eens als gemeenschap samen konden komen om de Eucharistie in de Leuvense Sint-Jozefskerk te vieren. In tussentijd experimenteerden we met online activiteiten of buitenactiviteiten in kleine groep. In november zijn wij bijvoorbeeld een online Alpha-cursus gestart. Omwille van het feit dat deze evangelisatiecursus volledig online plaatsvond, zijn we erin geslaagd om een zeer breed publiek aan te spreken vanuit alle Vlaamse provincies. Op de eerste avond namen meer dan 50 mensen deel! Uiteindelijk zijn er een 25-tal mensen die de volledige reeks hebben doorlopen. Het was een bijzonder gezegend initiatief dat in deze Corona-tijden voor veel mensen een welkome structuur bracht en verbondenheid ondanks de tijdelijke ‘isolatie.


Sinds geruime tijd hebben wij ook een studentenwerking in Leuven onder de naam Pharos. Zij proberen binnen het studentenlandschap een kleine gemeenschap op te bouwen waar studenten hun geloof samen kunnen beleven of samen in gesprek gaan over de grote levensvragen.


Onze gemeenschap maakt deel uit van het Zwaard van de Geest, een internationale oecumenische gemeenschap van gemeenschappen. Alle 90 gemeenschappen, verspreid over de hele wereld, ervaren dezelfde missie en opdracht: Jezus volgen als zijn leerlingen, het Goede Nieuws verspreiden en ons hierbij laten leiden door de Heilige Geest. We hebben op deze manier broeders en zusters over de hele wereld die hetzelfde leven leiden. Dit is een bijzondere zegening voor onze kinderen en jeugd die ook op andere plaatsen vrienden en gelijkgezinden kunnen ontmoeten.


Het Zwaard van de Geest maakt deel uit van Charis, een initiatief van  paus Franciscus om de dienstverlening voor alle katholieke charismatische uitingen van het geloof onder één dak te brengen.  Onze internationale president, Dhr. Jean Barbara uit Libanon, is aangesteld in het internationaal team voor Charis, en onze gemeenschap zet zich in voor Charis Vlaanderen.


Wens je meer te weten te komen over de gemeenschap Jeruzalem, stuur dan gerust een mailtje naar jerusalem.community@gmail.com.

1 Pet 2:9 – Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.


(Groepsfoto gemaakt vóór de Corona-tijden)