Ontmoetingsmoment kandidaat vormelingen Leuven aan de Dijle

Op zaterdag 28 mei was er een ontmoetingsmoment voor de kandidaten die zich als volwassene willen laten vormen op Pinksterzondag 5 juni in de Sint-Kwintenskerk.

We begonnen met een ontmoeting met pater Ferry, medebroeder van pater Juan Carlos, beiden picpussen, in de crypte van de pater Damiaan. Daar vertelde hij over het belang van de sacramenten vooral het vormsel en de Eucharistie voor pater Damiaan en voor ieder van ons.

Samen met vormheer pater Ger-Jan en diaken Marc werd de vormselliturgie doorgenomen en concrete afspraken gemaakt.

Citaten van pater Damiaan:

“Mijn grootste geluk bestaat erin de Heer te dienen in zijn arme en zieke kinderen, die door de andere mensen verstoten worden. Ik tracht ze allen op de weg naar de hemel te leiden.”

“Zonder het heilig sacrament zou een situatie als de mijne niet houdbaar zijn. Maar doordat ik Onze Lieve Heer aan mijn zijde heb, blijf ik altijd blij en tevreden. Het is aan de voet van het altaar dat we de nodige kracht vinden in onze eenzaamheid.”

“Ik berust in de Goddelijke Voorzienigheid en vind mijn troost in de enige gezel die me niet meer verlaat, dit is onze Goddelijke Zaligmaker in de H. Eucharistie. Het is de voet van het altaar dat ik dikwijls biecht en verlichting zoek voor mijn innerlijk leed.”

Na een gebed wandelden we samen naar de Mechelsestraat waar we konden genieten van een samenzijn in “Leo Pancakes” en bij het eten van een bagel of pannenkoek wat konden bijpraten.

Zo zijn we weer een stap verder op weg naar het vormsel.

Maria-Laura, Gabriel, Martina, Jeannette, Fernando en Lea