“Kinderen van de belofte”: op weg naar doopsel, vormsel en communie

Bij het woordje ‘catechese’ denken we vooral aan de catechese voor kinderen die hen voorbereidt op de eerste communie en wat later op het vormsel. Elk jaar kunnen we overal in Vlaanderen en ook in Leuven tientallen kinderen verwelkomen voor deze catechese. Maar wat misschien minder bekend is: elk jaar vragen ook volwassenen en jongvolwassenen om gedoopt en gevormd te worden en om de communie te kunnen ontvangen. Het gaat om een klein maar toch groeiend aantal (jong)volwassenen die deze stap naar een volwaardig christelijk leven willen zetten.

Dit jaar zijn er in onze pastorale zone Leuven aan de Dijle acht personen die het verlangen hebben uitgedrukt om door het ontvangen van de sacramenten van doop, eucharistie en vormsel opgenomen te worden in de grote familie van christenen.

Wie zijn zij? Het gaat om 8 mensen. De jongste, Cuyssa, is 15 jaar en de ‘oudste’, Koen, is 45. Vijf onder hen — Hannah, Marlène, Michaela, Cuyssa en Manoij — zijn catechumenen die zich voorbereiden op de drie initiatiesacramenten. Vijola, Koen en Gautier zullen het vormsel ontvangen. Elk van hen heeft een eigen verhaal om deze belangrijke stap in hun leven te zetten. Maar misschien is het onderliggende aan elk van deze verhalen het vaak onuitgesproken maar werkzame verlangen om je open te stellen voor het mysterie dat groter is dan jezelf. Je toevertrouwen aan een God bij wie je thuis kunt komen.

Door de coronapandemie konden we in 2020 pas later met de voorziene catechese beginnen. Het groepje van Sint Kwinten dat met een viertal begeleiders de catechese in het Engels geeft kon nog in oktober 2020 live opstarten. Daarna moest de catechese noodgedwongen online verlopen en dat ging niet zo vlot. Sinds kort is de draad van de catechese opnieuw opgepikt met catechesesessies in de kerk. De rode draad van deze catechese is de geloofsbelijdenis. De Nederlandstalige catechese is van in het begin een online gebeuren geweest: via Zoom komen de catechumenen met hun catechist in contact. Via dit medium is er kans om korte filmfragmenten te bekijken en te bespreken. Telkens is er een Bijbelverhaal dat uitnodigt om de band te leggen tussen God en ons leven.

Zaterdag 20 februari was een bijzondere dag. De doopleerlingen en de vormselkandidaten waren uitgenodigd in de Sint-Janskerk van Mechelen voor catechese door onze hulpbisschop Koen Vanhoutte. Aansluitend was er een korte maar intense viering van de uitverkiezing waarin onze kandidaten een voor een werden bevestigd in hun keuze om op weg te gaan naar doopsel, communie en/of vormsel.

De catechumenen Hannah, Manoij, Marlène, Michaela en Cuyssa kregen bij die gelegenheid een paarse sjaal om de schouders gelegd door de bisschop en werden zo op weg gezet in de veertigdagentijd naar Pasen. Maar er was voor hen ook een witte sjaal. Die moest nog in de verpakking blijven. Op het moment van hun doopsel zal die witte doopsjaal hun schouders sieren.

Het is de gewoonte, sinds het begin van het christendom, dat catechumenen in de Paasnacht worden gedoopt. Dat is trouwens het moment waarop wij allemaal als christenen opgeroepen worden om onze doopbeloften te hernieuwen. Doordat corona het voorbereidende traject naar het doopsel heeft vertraagd zal wellicht dit jaar doopsel, vormsel en eerste communie voor de catechumenen en de vormselkandidaten pas met Pinksteren kunnen gebeuren.

Het is wat jammer dat de doopleerlingen en de vormselkandidaten veel minder dan anders het geval zou zijn met de plaatselijke geloofsgemeenschappen in onze pastorale zone contact kunnen hebben. Er zijn immers veel minder vieringen waarbij het aantal aanwezigen bovendien zeer beperkt moet zijn. Laten we daarom de beloven om deze nieuwe christenen des te hartelijker te ontvangen wanneer we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Laten wij ons laten aansteken door het vuur dat de Geest in hen heeft ontstoken.

Gebed van de bisschop over de geloofsleerlingen:

God, Schepper en Verlosser van de mensen,
neem uw aangenomen kinderen op
in het nieuwe verbond
en maak hen tot kinderen van de belofte.
Vervul hen met vreugde en dankbaarheid
omdat zij in genade hebben ontvangen
wat zij op eigen kracht niet konden bereiken.
Laat hen groeien in verbondenheid met
Christus onze Heer.
Amen.