Genade op genade: het eerste jaar internationale gemeenschap

Enkele beelden van het eerste jaar van onze gemeenschap, 2011-2012, die in september begon in het Leo XIII Seminarie en een paar maanden later verhuisde naar het Amerikaans College.
 
 
Terwijl we op het Amerikaans College waren, werden we deel van de Internationale Gemeenschap van de Universitaire Parochie en werkten we samen met onze Engelstalige zustergemeenschap van het Justus Lipsiuscollege, waarvan de toenmalige pastor, prof. Reimund Bieringer, een alumnus van het Amerikaans College was. Naast de kapel van het College mochten wij ook de refter gebruiken voor onze ontmoeting na de Eucharistieviering.
 
 
Onze gemeenschap blijft de KU Leuven, in het bijzonder de professoren Reimund Bieringer en Lieven Boeve (toen decaan van de theologische faculteit), zeer dankbaar voor hun steun in die cruciale beginfase. De gemeenschap kreeg ook de enthousiaste steun van toenmalig aartsbisschop André-Joseph Léonard (nu emeritus), bisschop Johan Bonny (die de gemeenschap haar eerste kelk schonk), en vooral van bisschop Leon Lemmens, toen hulpbisschop van ons vicariaat.
 
 
Aan het einde van dat eerste jaar verhuisde onze gemeenschap naar de Sint-Kwintenskerk.