Witte Donderdag: “Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?”

De voetwassing

“Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.” (Johannes 13,15)

Meestal is het zo moeilijk om dit te begrijpen: het wassen van de voeten van een ander mens. Er zijn waarschijnlijk aangenamere bezigheden, denk je dan wel.

Stel je een wereld voor waar we elkaar de voeten wassen. Geen oorlog, geen uitbuiting, geen misbruik van mensen maar dat we elkaar de voeten wassen, dat we dienstbaar zijn aan elkaar.

Toch de avond voor zijn lijden en sterven gaat Jezus zelf door zijn knieën en wast de voeten van al zijn apostelen: dienstbare nederigheid of nederige dienstbaarheid.

De Eucharistie

“De Eucharistie is de tot dienstbaarheid geworden Liefde. Zij is de sublieme aanwezigheid van Christus die elke mens wil voeden, vooral de allerzwaksten, om hen in staat te stellen de weg van het getuigenis af te leggen door de moeilijkheden van de wereld heen. En niet alleen dat. Door zichzelf als voedsel te geven, zegt Jezus dat wij moeten leren dit voedsel met anderen te breken, zodat het een ware communio van leven wordt met allen die in nood zijn. Hij geeft zich aan ons en vraagt ons in Hem te blijven om evenals Hij te doen.” (Paus Franciscus, 24 maart 2016)

“Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?” (Johannes 13, 12)