Bidden tijdens de Pinksternacht om de komst van de Heilige Geest

Kom, Heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Bidden tijdens de nacht:

Jezus deed dit zelf zo vaak (“In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden, en bracht er de hele nacht door in gebed bij God.” Lucas 6,12).

Voor vele mensen is de nacht een periode van grote eenzaamheid (zieken, vluchtelingen, ouderen…).

In de stilte van de nacht kijken wij naar Hem en Hij kijkt naar ons.

“Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht” Psalm 36:10