Encounter between Flemish and English-speaking parishioners

(Nederlandse vertaling na de Engelse tekst)
 
On Saturday evening 24 August, the faith community of Sint-Kwinten organised an encounter between the Flemish parishioners and the English-speaking parishioners.
 
Volunteers provided pasta with a variety of delicious sauces, including vegetarian; and, with a nice glass of wine, everyone quickly felt at home.
 
Encounter between Flemish and English-speaking parishioners
 
During the conversation that followed the meal, the pain felt by the original Flemish members of Sint-Kwinten over the decline of their community and the difficult start with the English-speaking community, in which they had little or no say, came to the surface.
 
With the sharing of many experiences of the different forms of cooperation, the tenor of the conversation evolved into a positive appreciation of the efforts of the many dedicated volunteers; and emphasis was also placed on the preservation of the bilingual Eucharistic celebrations as a real place of encounter.
 
Encounter between Flemish and English-speaking parishioners
 
It was a call for those present to appreciate our community and together to make use of the many possibilities to give concrete form to our faith, both inside and outside the community.
 
Thanks to all those who joined the conversation and who wish to continue working together now and in the future.
 
Encounter between Flemish and English-speaking parishioners
 
Op zaterdagavond 24 augustus organiseerde de geloofsgemeenschap van Sint-Kwinten een ontmoetingsmoment tussen de Vlaamse parochianen en de Engelstalige parochianen.
 
Enkele vrijwilligers hadden gezorgd voor pasta met lekkere al dan niet vegetarische saus en met een lekker glas wijn was iedereen vlug thuis bij mekaar.
 
Tijdens het daaropvolgend gesprek kwam de pijn even naar boven van de oorspronkelijke Vlaamse mensen van Sint-Kwinten over de achteruitgang van hun eigen gemeenschap en de moeilijke start met de Engelstalige gemeenschap waar zij amper tot geen inspraak bij hadden.
 
Het delen van vele ervaringen over de verschillende vormen van samenwerking deed de teneur van het gesprek evolueren naar een positieve waardering van de inzet van de vele vrijwillgers en ook werd de nadruk gelegd op het behoud van de tweetalige Eucharistievierigen als een echte plaats van ontmoeting.
 
Het was voor de aanwezigen een oproep om samen onze gemeenschap te waarderen en de vele mogelijkheden te benutten om vanuit ons gezamelijk vieren ons geloof concreet gestalte te geven naar binnen en buiten toe.
 
Met dank aan allen die samen hebben gesproken en verder willen samenwerken nu en in de toekomst.