Het vieren van de zondag

Het vieren van de zondag is heel belangrijk voor de opbouw van de kerkgemeenschap.
Het gaat hier echt niet om een bijkomstigheid.
Voor het leven als christen en als christengemeenschap
is de ontmoeting met Jezus Christus en met elkaar van wezenlijk belang.
Vicariale raad van het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen, Kerk met oog op morgen, p. 10