Jaarlijkse / Yearly BBQ

Weken van warm, zeer warm weer en dan op zondag 18 juni een grijze, grauwe dag met neiging tot regen en dat juist op de dag van onze jaarlijkse BBQ.

De Eucharistieviering opgeluisterd door ons Afrikaans koor gaf toch een goede aanzet. We lazen uit het Evangelie volgens Mattheüs waarvan hier het begin: “In die tijd werd Jezus bij het zien van de menigte door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’” (9, 36-38). Een oproep om meer authentiek leerling van Jezus te zijn en met nog meer aandrang te bidden voor en met de herders in de Kerk.

Weeks of very warm weather, and then, on Sunday 18 June, a gray, dreary day with a tendency to rain, and that right on the day of our yearly BBQ.

Still, the Eucharistic celebration, enlivened by our African choir, gave us a good start. We read from the Gospel according to Matthew: “At the sight of the crowds, Jesus’ heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, ‘The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest’” (9, 36-38). It is a call to be more authentic disciples of Jesus and to pray with even greater urgency for and with the shepherds in the Church.

Na de Eucharistieviering begon het te druppelen maar dat hield ons niet tegen om de BBQ toch buiten op het grasveld te laten doorgaan. Er werd gesmuld en gedronken ook dankzij de vele mensen die bijgerechten hadden meegebracht en desserten. Ook zij die het vlees grilden konden af en toe een pintje best gebruiken. Voor de kinderen was het een spelen van jewelste met de vele vrienden en vriendinnen.

After the Eucharist, it began to drizzle, but that didn’t stop us from having our BBQ outside on the church grounds. The food and drinks were enjoyed thanks to the many people who brought side dishes and desserts. Also those who grilled the meat could use a cold beer now and then. For the children, it was a lot of fun playing with the many friends.

Uiteindelijk verliep alles vlot en zonder teveel nattigheid en met de hulp van velen mogen we terugblikken op een geslaagde zondag.

In the end, everything went smoothly and without too much rain, and, thanks to the help of many people, we can look back on a successful Sunday.