Pinksteren 2023

Heilige Geest, teken der vurige tongen, ontsteek in onze gemeenschappen het vuur van Uw Liefde.

Heilige Geest, geheimzinnige duif, leer ons de Heilige Schrift begrijpen.

Heilige Geest, die noch een gelaat noch een naam heeft, leer ons op de juiste wijze te bidden.

Heilige Geest, die spreekt door de mond van de profeten, leer ons te leven in vrede in onze gezinnen en gemeenschappen.

Heilige Geest, onuitputtelijke Schatkamer van genaden, behoed ons voor liefdeloosheid en hoogmoed.

 
 
“Laten we de Heilige Geest weer centraal stellen in de Kerk; anders wordt ons hart niet verteerd door liefde voor Jezus, maar door liefde voor onszelf.”

“De synode die nu plaatsvindt is — en moet zijn — een reis in overeenstemming met de Geest, geen parlement om rechten op te eisen en behoeften te claimen in overeenstemming met de agenda van de wereld, noch een gelegenheid om te volgen waar de wind waait, maar de gelegenheid om volgzaam te zijn aan de adem van de Heilige Geest.”

Paus Franciscus, Pinksteren 2023