Sfeerbeelden van het Sint-Kwintensfeest 2021

Laten we ons hart openstellen voor de Geest die ook Sint Kwinten heeft bezield.

Veel mensen kennen vandaag niet meer het verschil tussen Christus en de grote figuren van de geschiedenis. Dat wij, zoals Sint Kwinten, de Heer Jezus mogen erkennen als het Licht van de Wereld.

Nog steeds worden mensen vertrapt en vermoord door de machtigen der aarde, die kleinen het licht niet gunnen in de ogen. Nog steeds hebben we nood aan sterke getuigen, die Jezus’ opkomen voor hen zichtbaar maken. Wij vragen om getuigen zoals Sint Kwinten.

We doen wel pogingen om Gods droom met mens en schepping te realiseren. Maar bij onze inzet voor een betere samenleving missen we de lange adem om vol te houden. Om het uithoudingsvermogen van Sint Kwinten.

Martelaren getuigen met Christus dat er een leven is, de moeite waard om voor te sterven. Zij getuigen dat Gods liefde machtiger is dan de dood. Om het geloof, de hoop en de liefde van Sint Kwinten.

Een christen die leeft vanuit het evangelie is ‘Gods vernieuwing’ in de Kerk en in de wereld. Laten we bidden dat God in onze gemeenschap hier in Sint Kwinten, harten opent voor Zijn onvoorzienbare paden en ons helpt Zijn vernieuwing in de lokale Kerk en in de wereld te zijn.