Blog

Emmanuel – De vreugde van het evangelie beleven in gemeenschap

Het is in Parijs, in 1972, dat een toen 58-jarige alleenstaande man, Pierre Goursat, en...

Witte Donderdag: “Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?”

De voetwassing “Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u...

Palmzondag: wij zingen prijs Zijn naam

Palmzondag leidt ons binnen in de viering van Christus’ Paasmysterie, zijn kruisweg, kruisdood en verrijzenis...

Ash Wednesday: start of a voluntary quarantine

It was an extraordinary, peculiar, totally different celebration of Ash Wednesday this year. The ashes...

“Kinderen van de belofte”: op weg naar doopsel, vormsel en communie

Bij het woordje ‘catechese’ denken we vooral aan de catechese voor kinderen die hen voorbereidt...

De Focolarebeweging: een haardvuur

Hoe de Focolarebeweging ontstond Als meisje en jonge vrouw stond het leven van Chiara Lubich...

Aswoensdag: het begin van een vrijwillige quarantaine

Een eigenaardige, aparte, totaal andere viering van Aswoensdag was het dit jaar. De as werd...

Being a grateful Church in times of lockdown

Who could have guessed, this time last year, that a few weeks later we would...

Windekind: Gewoon én buitengewoon

Van bij het ontstaan van Windekind vzw in 1960 is de parochie Sint-Kwinten actief betrokken...

Dankbaar kerk zijn in tijden van lockdown

Wie had kunnen vermoeden vorig jaar deze tijd dat we enkele weken later in een...

In-person adult catechesis (RCIA) restarts: “The harvest is great” (Mt 9:37)

“With the disappearance of a sociological Christianity, in which most children were baptized shortly after...

Take care of yourself and the other

It was a dreary, drizzly day, but many enthusiastic and warmhearted people gathered to celebrate...

Let us do ‘yes’

On 27 September during the Sunday Eucharist at Sint-Kwinten’s pater Joseph Imama, cm concelebrated and...
Why we baptised a baby in these circumstances

Why we baptised a baby in these circumstances

Though every Baptism is special, we didn’t expect the Baptism of our fourth child to...
At last

At last

It was a beautiful sunny Sunday, the 13th of September, when, after months of patient...
I got an adult daughter

Just like that, I got an adult daughter

On Sunday 13 September 2020 I will be the Confirmation sponsor of Denise Bosman, a...
The life of a bus driver in these confusing times

The life of a bus driver in these confusing times

Conrad Nwaka, originally from Nigeria, arrived in Leuven as a student in 2007. His intention...

A great joy to celebrate together again

For the first time in more than three months, members of the Sint-Kwinten faith community...